BARLINEK WOODEN PELLETS 6mm

Pellet jest drzewnym biopaliwem stałym przeznaczonym do spalania w nowoczesnych kotłach, kominkach oraz palnikach w celu wytworzenia energii cieplnej na potrzeby grzewcze (ogrzewanie domków jednorodzinnych, wspólnot mieszkaniowych, ośrodków hotelowowczasowych, ośrodków użyteczności publicznej, magazynów, hal przemysłowych, obiektów sakralnych, hal sportowych oraz innych obiektów, większych lub mniejszych, które potrzebują energii cieplnej). Pellet może być również spalany w kotłach olejowych (zastępując palnik olejowy palnikiem na Pellet).

SKŁAD

Granulki sprasowane pod wysoką temperaturą i ciśnieniem z suchych zmielonych i czystych trocin drzewnych. Pellet o średnicy 6 mm składa się w 70% z trocin iglastych i 30% trocin liściastych. Skład Pelletu może się zmieniać z uwagi na przerabiane materiały drzewne. Skład Pelletu może się zmieniać z uwagi na przerabiane materiały drzewne.

CHARAKTERYSTYKA

Pellet jest drzewnym biopaliwem stałym przeznaczonym do spalania w nowoczesnych kotłach, kominkach oraz palnikach w celu wytworzenia energii cieplnej na potrzeby grzewcze (ogrzewanie domków jednorodzinnych, wspólnot mieszkaniowych, ośrodków hotelowowczasowych, ośrodków użyteczności publicznej, magazynów, hal przemysłowych, obiektów sakralnych, hal sportowych oraz innych obiektów, większych lub mniejszych, które potrzebują energii cieplnej). Pellet może być również spalany w kotłach olejowych (zastępując palnik olejowy palnikiem na Pellet).

 

 

 

Pellet Odchylenie
Ø 6mm ر 1mm
długość do 40mm maks. 1% wyprasek > 45mm

 

Badana cecha (oznaczenie) Metoda badawcza j.m. Wymagania normy EN Plus A1 Wynik dla Barlinek Wooden Pellets*
Średnica Pomiar suwmiarką mm 6,0 6,0
Długość Pomiar suwmiarką mm Do 40 (maks 1% wyprasek > 45 mm) Do 40 (maks 1% wyprasek > 45 mm)
Zawartość wilgoci całkowitej EN ISO 18134 % ≤ 10 4,66
Zawartość popiołu (w 550°C) EN ISO 18122 % ≤ 0,7 0,33
Temperatura topnienia popiołu CEN/TS 15370 °C ≥ 1200 1500
Wartość opałowa EN ISO 18125 MJ/kg ≥ 16,5 18,57
Gęstość objętościowa EN ISO 17828 kg/m3 600 ≤ GO ≤ 750 660
Zawartość frakcji drobnej (pył w worku) CEN/TS 15149-2 % ≤0,5 0,25
Ścieralność (DIN plus) EN ISO 17831 % ≥ 98 98,8